Kliinikus järgime lemmiklooma viit vabadust!

  1. VABA janust ja näljast – võimaldame loomale piisavas koguses süüa ja juua
  2. VABA ebamugavustest – võimaldame loomale sobiva keskkonna, peavarju ja mugava puhkeala
  3. VABA valust, vigastustest ja haigustest – kasutame haigusi ennetavaid meetmeid ja võimaldame loomadele kiire diagnoosi ja sobiliku ravi
  4. VABADUS loomuomasele käitumisele – võimaldame loomale piisavalt ruumi ja sobilikud tingimused
  5. VABA hirmust ja kannatustest – võimaldame loomale tingimused ja kohtlemise, mis väldib tema psüühilisi kannatusi.